دکورد » دیوارپوش پی وی سی

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد LB15

130,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 600 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 3.3 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه
توجه: قیمت ها برحسب متر مربع می باشد 

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد LB50

130,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 600 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 3.3 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه
توجه: قیمت ها برحسب متر مربع می باشد 

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد LB51

130,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 600 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 3.3 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه
توجه: قیمت ها برحسب متر مربع می باشد 

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد LB57

130,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 600 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 3.3 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه
توجه: قیمت ها برحسب متر مربع می باشد 

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد LB58

130,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 600 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 3.3 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه
توجه: قیمت ها برحسب متر مربع می باشد 

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد P111

200,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • نوع اشتعال: کند سوز
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 4 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد P222

200,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 4 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد P333

200,000 تومان
  • تمام پی وی سی
  • ضد آب
  • قابل شستشو
  • ضد باکتری و حشرات
  • غیر قابل اشتعال
  • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
  • عرض: 20 سانتی متر
  • ضخامت: 8 میلیمتر
  • وزن هر شاخه: 4 کیلو گرم
  • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد P444

200,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 4 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد P6109

200,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 4 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد P6110

200,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 4 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه

دیوارپوش روکشدار پی وی سی کد P6111

200,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • طول هر شاخه: 300 سانتی متر
 • عرض: 20 سانتی متر
 • ضخامت: 8 میلمتر
 • وزن هر شاخه: 4 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 10 شاخه