دکورد » ترمووال 15 سانتی

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

دیوارپوش ترمووال کد A15245

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A15557

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A549573

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A1528

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A1536

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A1545

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A1547

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A1561

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A1562

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A1567

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.

دیوارپوش ترمووال کد A15845

308,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • توپر و ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابل شستشو
 • ضد باکتری و حشرات
 • غیر قابل اشتعال
 • انعطاف پذیر
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • عرض: 14.5 سانتی متر
 • ضخامت: 12 میلیمتر
 • وزن هر شاخه: 2 کیلو گرم
 • تعداد در هر کارتن: 8 شاخه
قیمت ترمووال بر اساس شاخه می باشد.