دکورد » نبشی پی وی سی

در حال نمایش 10 نتیجه

نبشی ثابت پی وی سی سفید گلدار

70,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 3 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 350 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی سفید گلدار

80,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 450 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی فندقی

45,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 3 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 350 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی فندقی گلدار

65,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 450 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی گردویی

45,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 3 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 350 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی گردویی رگه دار

65,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 450 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی گردویی رگه دار گلدار

55,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 450 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی ونگه

45,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 3 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 350 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی ونگه گلدار

70,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 3 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 350 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه

نبشی ثابت پی وی سی ونگه گلدار

65,000 تومان
 • تمام پی وی سی
 • ضد آب
 • انعطاف پذیر
 • زاویه دو بال: 90 درجه
 • طول هر شاخه: 280 سانتی متر
 • ابعاد بال: 5 سانتی متر
 • وزن هر شاخه: 450 گرم
 • تعداد در هر کارتن: 60 شاخه